Milada V.

„Rozhodně plný počet bodů. Po stránce odborné, profesiální i přístupu k naším mnohdy nerealizovatelným předstávam. Neměnila bych. Mohu jen doporučit.“